ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102

רב (אמורא)

זיין פאטער האט געהייסן אייבו, ער שטאמט פון די קינדער פון שמעי דער ברודער פון דוד המלך. ער ווערט פארעכנט אלס א בן גדולים איינער וואס שטאמט פון חשובע איידל לייט.

ריש לקיש

ריש לקיש אדער ווי זיין נאמען איז ר שמעון בן לקיש. ער איז געווען אן אמורא און דער בר פלוגתא פון זיין שוואגער רבי יוחנן. ער ווערט דערמאנט הונדערטער מאל אין ש"ס.

שמעון בר אבא

ר שמעון בר אבא איז געווען א תלמיד פון רבי יוחנן ער האט געלערנט פאר אים. ער האט אים אויך באדינט, געווען א מאל וואס ער האט אים געגעבן זיין שיך אנצוטון דער ירושלמי ברכות פ"ב רופט אים אן א מדקדק במצוות. ער איז געווען א קלוגער מענטש און האט פארשטאנען ...

רב ששת

רב ששת איז געווען אן אמורא. ער איז געווען א תלמיד פון רב הונא, א חבר פון רב חסדא. זיינע חברים זענען אויך געווען ר נחמן תוס גיטין לב. און רב יוסף תוס חולין קד. ר אבא בר כהן, ר אבא בר זבדא.

תנאים

תנאים זענען די אידישע רבנים וואס האבן געפירט די תורה אידישקייט פון הלל הזקן ביז די נאך משניות. דאס איז געווען אין די עפאכעס פון ערשטען יאר הונדערט און אין צווייטען יאר הונדערט. זיי הייסן אזוי ווייל תנא אין אראמיש מיינט א איבערזאגער ווי שנה וואס א ...

אבא בר אבא

אבא בר אבא איז געווען דער פאטער פון שמואל וואס איז געווען דער חבר פון רב פון די ערשטע אמוראים. אין ירושלמי שטייט אז אבא׳ס טאטע האט אויך געהייסן אבא.‏ ער ווערט אויך אנגערופן אין ש"ס אבוה דשמואל. ער איז געווען א גבאי צדקה וואס מען האט געהאלטן ביי א ...

אבא שאול

אבא שאול איז געווען פון צוויטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. סווייזט אויס פון דער משנה אז אבא שאול האט נאך געזען דעם בית המקדש.

אבא שאול בן בטנית

אבא שאול בן בטנית איז געווען פון ערשטן דור תנאים, צוזאמען מיט דעם פאטער פון רבי צדוק. אבא שאול בן בטנית האט געהאט א זון בטנית, אמר ליה בטנית בריה דאבא שאול בן בטנית מי נדרתא וכו נדרים נ"ג ע"א

אבטליון

זעט דעם הויפּט אַרטיקל – זוגות אבטליון איז געווען דער אב בית דין פון די סנהדרין, און שמעיה איז געווען דער נשיא. צווישן זיי איז ווייטער אנגעגאנגן דער מחלוקת אין הלכה צווישן די חכמי ישראל, צו מען מעג סומך זיין אין יום טוב, שמעיה האט געהאלטן אז יא, ...

אדמון

אדמון איז געווען אין די צייטן פון אבטליון. דער רמב"ם רעכנט אדמון צווישן די נעמען פון זעקסטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה לויט דעם ראנגארדער פון איבערגעבונג פון די תורה.

בבא בן בוטא

בבא בן בוטא איז געווען פון ערשטן דור תנאים, אין איבערגאנג פון דער תקופה צייטס-שפאן פון די זוגות צו דער תקופה פון די תנאים, און פון זיבעטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה. אין דער צייט פון צווייטן בית המקדש.

בן הא הא

די גמרא אין מסכת חגיגה ברענגט עטליכע שמועסן צווישן בר הי און הלל, ווי סווייזט אויס פון די מפרשים אויף דער משנה איז בן הא אין בר הי דער זעלבער, און ער איז געווען פון ערשטן דור תנאים.

רבן גמליאל הזקן

רבן גמליאל הזקן דער נשיא פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט ניין מאל אין משניות. מען האט אים גערופן זקן כדי נישט זיך פארטומלען מיט זיין אייניקל וואס האט געהייסן רבן גמליאל פון יבנה. אין אלגעמיין וואו עס שטייט אין משניות נאר ...

רבן גמליאל פון יבנה

"רבן גמליאל" באוועגט אהער. פאַר זײַן זיידע, דעם ערשטן רבן גמליאל, זעט רבן גמליאל הזקן. רבן גמליאל פון יבנה איז געווען דער נשיא פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט הונדערט און צען מאל אין משניות. מען האט אים גערופן רבן גמליאל ...

הלל הזקן

הלל הזקן איז געװען אײנער פֿון די גרעסטע מענטשן אין דער ייִדישער געשיכטע, געלעבט אין דער צװײטער העלפֿט פֿון דער צײַט פֿון בית–המקדש שני אין ארץ–ישׂראל, געװען נשיא פֿון סנהדרין, געפֿירט מיט דער ישיבֿה, װאָס האָט געהײסן "בית הלל", און זײַנע מאָראַלי ...

חוני המעגל

מסכת תענית פרק ג משנה ח, מעשה שאמרו לו לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים, וכו, עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים, וכו, שלח לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, וכו, ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך

חלפתא איש כפר חנניה

רבי חלפתא איש כפר חנניה איז געווען אין דער צייט פון זעקסטן דור תנאים, אין דער צייט פון עלפטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער לעצטער דור פון תנאים. דער ספר יוחסין שרייבט אז רבי חלפתא איש כפר חנניה דער זעלבער תנא ווי אבא חלפתא איש כפר חנניה פון די ...

חנן בן אבישלום

מסכת כתובות פרק י"ג משנה א, שני דייני גזרות היו בירושלים, אדמון וחנן בן אבישלום, חנן אומר שני דברים, אדמון אומר שבעה, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, חנן אומר, תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה, נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, תשבע בתחלה ובסוף, ...

חנניא איש אונו

רבי חנניא איש אונו איז געווען פון דריטן - פערטן דור תנאים, און פון ניינטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.

חנניה בן חזקיה

חנניה בן חזקיה בן גוריון איז געווען פון ערשטן דור תנאים, אין איבערגאנג פון דער תקופה צייטס-שפאן פון די זוגות צו דער תקופה פון די תנאים, און פון זיבעטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה. אין דער צייט פון צווייטן בית המקדש.

יהודה בן טבאי

זעט דעם הויפּט אַרטיקל – זוגות אין דער משנה שטייט אז יהודה בן טבאי איז געווען דער נשיא פון די סנהדרין, און שמעון בן שטח איז געווען דער אב בית דין, די גמרא ברענגט א ברייתא אז דאס איז דער מיינונג פון רבי מאיר, אבער די חכמים האלטן פארקערט, יהודה בן ...

רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא אדער ווי מער באקאנט רבינו הקדוש איז געווען א זון פון רבן שמעון בן גמליאל, און דער מסדר פון די משניות. ער האט געשטאמט פון מלכות בית דוד. נאך זיין פטירה פלעגט ער קומען אהיים יעדן פרייטאג צו נאכט און קידוש געמאכט און מוציא געווען זיי ...

יהושע בן פרחיה

יהושע בן פרחיה איז געווען פון צווייטן דור זוגות, פון פערטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה. דער ספר היוחסין שרייבט אז יהושע בן פרחיה איז געווען נשיא אין יאר גתק"ס, הונדערט צוויי און פופציג יאר פון דעם אויפבוי פון בית שני, און אז ער האט מאריך ימים געו ...

יוחנן בן בג בג

רבי יוחנן בן בג איז געווען פון ערשטן דור תנאים, אין איבערגאנג פון דער תקופה צייטס-שפאן פון די זוגות צו דער תקופה פון די תנאים, און פון זיבעטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה. אין דער צייט פון צווייטן בית המקדש.

רבן יוחנן בן זכאי

רבן יוחנן בן זכאי איז געווען פון צוויטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. רבן יוחנן בן זכאי איז געבוירן אין יאר גתשי"ג און ער האט געלעבט הונדערט און צוואנציג יאר, פערציג ...

יונתן בן עוזיאל

יונתן בן עוזיאל איז געווען פון די תנאים, ער איז געווען דער גרעסטער תלמיד צווישן די אכציג תלמידים פון הלל הזקן. זיין קבר איז אין עמוקה, נישט ווייט פון צפת, אין גליל. די גמרא פארציילט פון די גרויסע הייליגקייט זיינע, אז ווען א פויגל פלעגט אדורך פליע ...

יוסי בן יוחנן איש ירושלים

יוסי בן יוחנן איש ירושלים איז געווען דער אב בית דין פון די סנהדרין און יוסי בן יועזר איש צרדה איז געווען דער נשיא. צווישן זיי איז פארגעקומען דער ערשטער מחלוקת אין הלכה צווישן די חכמי ישראל, צו מען מעג סומך זיין אין יום טוב, יוסי בן יועזר איש צרדה ...

יוסי בן יועזר איש צרדה

יוסי בן יועזר איש צרדה איז געווען דער נשיא פון די סנהדרין, און יוסי בן יוחנן איש ירושלים איז געווען דער אב בית דין. צווישן זיי איז פארגעקומען דער ערשטער מחלוקת אין הלכה צווישן די חכמי ישראל, צו מען מעג סומך זיין אין יום טוב, יוסי בן יועזר איש צרד ...

רבי ישמעאל

רבי ישמעאל איז געווען פון דריטן - פערטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.

רבי מאיר

רבי מאיר איז געווען פון פינפטן דור תנאים, און פון צענטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה. ער האט געשטאמט פון נירון קיסר וואס דער רומישער קיסר האט אים געשיקט ער זאל חרוב מאכן דעם בית המקדש, נירון קיסר איז אנטלאפן און זיך מגייר געווען און ר מאיר איז ארו ...

נחום הלבלר

מסכת פיאה פרק ב משנה ז, מעשה שזרע רבי שמעון איש המצפה לפני רבן גמליאל, ועלו ללשכת הגזית ושאלו, אמר נחום הלבלר, מקובל אני מרבי מיאשא, שקבל מאבא, שקבל מן הזוגות, שקבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני וכו

נתאי הארבלי

נתאי הארבלי איז געווען דער אב בית דין פון די סנהדרין, און יהושע בן פרחיה איז געווען דער נשיא. צווישן זיי איז ווייטער אנגעגאנגן די מחלוקת אין הלכה צווישן די חכמי ישראל, צו מען מעג סומך זיין אין יום טוב, יהושע בן פרחיה האט געהאלטן אז נישט, און נתאי ...

עקביא בן מהללאל

מסכת עדיות פרק ה משנה ו, עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים, אמרו לו, עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר, ונעשך אב בית דין לישראל, אמר להן מוטב לי להקרא שוטה כל ימי, ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום, שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו, וכו, אמר ...

רבי עקיבא

רבי עקיבא בן יוסף איז געווען א תנא וואס ווערט דערמאנט דריי הונדערט פינף און דרייסיג מאל אין משניות רבי עקיבא בן יוסף איז געווען איינער פון די גרעסטע תנאים. ער האט געלעבט אין דער צייט פון חורבן בית שני, פון דעם דריטן דור פון תנאים, אין דער צייטן פ ...

רבי אליעזר בן הורקנוס

רבי אליעזר בן הורקנוס, איז דער באקאנטער תנא רבי אליעזר הגדול, א תלמיד מובהק פון רבן יוחנן בן זכאי, וואס ווערט דערמאנט צוויי הונדערט און דריי און ניינציג מאל אין משניות. ער האט געשטאמט פון משה רבינו ווי עס שטייט אין מדרש אז משה רבינו האט געזאגט יה ...

רבי אליעזר בן יעקב

רבי אליעזר בן יעקב איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. אויך איז געווען א תלמיד פון רבי עקיבא בר"ר פרק ס"א ג, ותנחומא סו"פ חיי מיטן נאמען אליעזר בן י ...

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי איז געווען פון פינפטן דור תנאים, און פון צענטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, ער איז געווען א זון פון דער תנא רבי יוסי הגלילי

רבי אלעאי

רבי אלעאי, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט איין מאל אין משניות. עס איז געווען ר אלעאי הזקן, א תנא, דער טאטע פון ר יהודה וואס איז באקאנט אלס ר יהודה ב"ר אלעאי. ר אלעאי הזקן איז געווען א תלמיד פון רבי אליעזר הגדול. מיר געפונען אויך ווי ער האט ...

רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא

מסכת ערלה פרק א משנה ד, רבן גמליאל אומר משום רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא, כמחט של מתון מסכת אבות פרק ג משנה ז, רבי אלעזר איש ברתותא אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו וכו אין שנויי נוסחאות ווערט געברענגט פון פארשידענע כ"י רבי אלעזר בן יהודה איש בר ...

רבי אלעזר בן עזריה

רבי אלעזר בן עזריה איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים, דער רמב"ם רעכנט רבי אלעזר בן עזריה צווישן די נעמען פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה לויט דעם ראנגארדער פון איבערגעבונג פון דער תורה. תוספות רעכנט אויס אז ווארשיינלעך איז רבי אלעזר ב ...

רבי אלעזר בן ערך

רבי אלעזר בן ערך איז געווען א תנא, וואס ווערט דעמאנט אכט מאל אין משניות. רבי אלעזר בן ערך איז געווען א תנא אינעם צווייטן דור פון די תנאים, און איז געווען איינער פון די פינף תלמידים פון רבן יוחנן בן זכאי. מסכת אבות פ"ב זיין רבי רבן יוחנן בן זכאי ה ...

רבי אלעזר בן פרטא

רבי אלעזר בן פרטא איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. צוויי רבי אלעזר בן פרטאס: דער סדר הדורות שרייבט אז סאיז געווען צוויי רבי אלעזר בן פרטא ס, איינ ...

רבי אלעזר בן שמוע

רבי אלעזר בן שמוע איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוויי מאל אין משניות ביי זיין פולן נאמען, און דריי און פופציג מאל רבי אלעזר סתם. רבי אלעזר בן שמוע איז געווען פון פינפטן דור תנאים, און פון צענטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, איינער פון די יו ...

רבי אלעזר ברבי שמעון

מסכת ביצה פרק ד משנה ה, ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב, ורבי אלעזר ברבי שמעון מתיר מסכת תמורה פרק ד משנה ד, המפריש חטאתו, והרי הוא בעלת מום, מוכרה, ויביא בדמיה אחרת, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר אם קרבה השניה, עד שלא נשחטה הראשונה, תמות מסכת נג ...

רבי אלעזר המודעי

דער רמב"ם אין זיין הקדמה רעכענט אויס צוויי מאל דעם נאמען רבי אלעזר המודעי, איין מאל פון די ערשטע חבורה נאכן חורבן, מיט ראשי תיבות ר"א המודעי, אין איין מאל פון דער צווייטע חבורה ארויסגעשריבן רבי אלעזר המודעי. רבי אליעזר המודעי איז געווען פון דריטן ...

רבי אלעזר חסמא

מסכת תרומות פרק ג משנה ה, רבי אלעזר חסמא אומר, האומר תרומת כרי ממנו עליו, קרא שם מסכת בבא מציעא פרק ז משנה ה, רבי אלעזר חסמא אומר, לא יאכל פועל חתר על שכרו מסכת אבות פרק ג משנה ג, רבי אלעזר חסמא אומר, קנין ופתחי נדות הן גופי הלכות, תקופות וגמטריא ...

רבי חוצפית המתורגמן

רבי חוצפית המתורגמן איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.

רבי חנינא בן גמליאל

רבי חנינא בן גמליאל איז געווען א זון פון רבן גמליאל פון יבנה, א זון פון רבן שמעון בן גמליאל הזקן, א זון פון רבן גמליאל הזקן, א זון פון שמעון בן הלל, א זון פון הלל הזקן, ער האט געשטאמט פון מלכות בית דוד.

רבי חנינא בן דוסא

רבי חנינא בן דוסא איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.

רבי חנינא סגן הכהנים

רבי חנינא סגן הכהנים איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. זיין זון איז געווען רבי שמעון בו הסגן.