ⓘ געזעלשאפט (סאציאלאגיע)

                                     

ⓘ געזעלשאפט (סאציאלאגיע)

דער ארטיקל דיסקוטירט א חברה. טאמער זוכט איר א פירמע קאמפאני, זעט געזעלשאפט פירמע.

געזעלשאַפֿט איז דער טערמין צו באַשרייבן אַ גרופע מענטשן זייענדיק צוזאַמען פון א געוויסער סיבה אדער מערערע סיבות וואס פאראייניגט זיי. עס זענען פאראן אין דער וועלט גאר א סך געזעלשאפטן, וואס זענען קלאסיפיצירט אין פארשידענע וועגן. פראקטיש גערעדט, טוט יעדער סארט ארגאניזאציע פון מענטשן שאפן א סארט געזעלשאפט.

א געזעלשאפט קען שאפן אז די מיטגלידער זאלן געניסן אין וועגן וואס איינער אליין וואלט נישט געקענט אויפטון, דורך קאלאבאראציע; די מעלות קענען זיין לטובת יחידים אדער לטובת דער אלגעמיינער געזעלשאפט.

                                     

1. געזעלשאפט אין אידישקייט

דער רמב"ם פסקנט אז אויב א מענטש וואוינט אין א פארדארבענע געזעלשאפט, דארף ער זיך אפילו אריבער-ציען וואוינען אין א מדבר, כדי נישט צו ווערן באיינפלוסט פון זיי.

אידישע געזעלשאפטן:

  • מאדערן ארטאדאקס
  • חרדים
                                     
  • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: פירמע געזעלשאפט סאציאלאגיע
  • דער ארטיקל דיסקוטירט א פירמע. טאמער זוכט איר חברה, זעט געזעלשאפט סאציאלאגיע א פ ירמע ענגליש: company איז א לעגא לע א רגא ניזא ציע צו מא כן ביזנעס
  • שטייערן פון דער באפעלקערונג. די וואס האלטן פון דער סיסטעם פון פירן די עקאנאמיע ווערן גערופן סאציאליסטן סאציאלאגיע קאמוניזם סאציאל דעמאקראטיע געזעלשאפט
  • קלאס פון א געזעלשאפט צו אלע מיטגלידער פון יענער געזעלשאפט דער עיקר צוועק פון אן אידעאלאגיע איז פארצולייגן אן ענדערונג אין דער געזעלשאפט און אנהענגען
  • אסטראנאמיע ערד וויסנשאפט געאלאגיע מעטעאראלאגיע אקעאנאגראפיע פסיכאלאגיע סאציאלאגיע מאדערנע וויסנשאפט ווערט אפט צעטיילט אין דריי הויפט צווייגן, וואס זענען
  • אדער עבירה צו טראכטן דערפון, רעדן דערפון, און זיך פארענען דערמיט. די געזעלשאפט האט דאס פארמיאוסט אן קיין קלארע דעפניציעס און מייסטענס מכוח זיי זענען
  • עפעס א צוזאם נויג פון א רעליגיע אדער מסורה און זיי זענען אמאל אין היטאריע געווען צוזאמן איז דאס א פאלק. נאציאנאליזם ציווילאציע געזעלשאפט קאנגרעגאציע.