ⓘ עין כרם

                                     

ⓘ עין כרם

עין כרם איז אפגעזינדערט אביסל פון ירושלים, און נישט נאר דעמאגראפיק נאר אויך אין לעבנסשטייגער ווי זיי פרובירן צו היטן א דארפיש לעבען, דארט איז די מעיין מרים ווי אסאך קאטאליקען האלטען עס פאר א הייליג פלאץ.

דער הדסה שפיטאל, דער גרעסטער שפיטאל אין ישראל, געפונט זיך דארט, און די אפטיילונג פאר רפואה פונעם העברעישן אוניווערסיטעט, איז אויך דארט.

                                     
  • הדסה עין כרם שפיטאל איז א מעדיצינישער צענטער און אוניווערסיטעט אפטייל אין ירושלים, וואס באדינט ווי א צענטראלער שפיטאל פאר דער שטאט און איר ארומיקע יישובים
  • כרם אברהם איז א געגנט אין ירושלים, וואס גרענעצט גאולה, דעם שנעלער פלאץ און תל ארזה. דער נאמען שטאמט נאך א וויינגארטן, וואס אן אראבער פון חברון האט דארט
  • וואו זי האט באקומען אן ערשטן דיפלאם אין מאטעמאטיק. חתונה געהא ט מיט ד ר אהרון בלאך, א ן עלטערער נעפרא לא ג אין הדסה עין כרם שפ יטא ל. מוטער פון פיר.
  • נאציאנאלע ביבליאטעק. דער אוניווערסיטעט האט פיר קאמפוסן: הר הצופים גבעת רם עין כרם רחובות ישראל אוימאן מנחם אלון יעקב בעקנשטיין דוד קאזשדאן נאבעל פריז באלוינטע:
  • הנשיא גאס פלעג זיין א קליינער געגנט וואס האט געהייסן כרם וויינגארטן צווישן די איינוואוינער פון כרם זענען געווען רבי אלעזר מנחם מן שך, רבי שמחה בונם אלטער
  • דעם כנסת. די נאכט פון ר ח שבט איז ער נפטר געווארן אין דעם הדסה שפיטאל, עין כרם ירושלים. הפרדס, אייר תשכ ד, עמוד 42 ארז י איז ראשי תיבות א ברהם ר ביץ
  • טוב עין איז א שאלות ותשובות ספר פונעם חיד א געדרוקט דורך אים אין יאר ה תקנ ו.
  • זונטאג יתרו, י ח שבט תשפ א, איז דער ראש ישיבה נפטר געווארן אינעם הדסה עין כרם שפיטאל, אין עלטער פון 98 יאר. זיין לויה אין ארויס פון ישיבת קאמעניץ און
  • געווארן מיט דעם ביטערן קאראנאווירוס, און נאכן וויילן עטליכע וואכן אין הדסה עין כרם שפיטאל איז ער נפטר געווארן י ז כסלו, ה תשפ א צופרי, אין עלטער פון 90 יאר
  • הבירה, שמואל הנביא, נווה צבי, גוש 80 און תל ארזה פון צפון - מזרח צו מערב, און כרם אברהם און גאולה צו דרום. אין דעם בוכא רישן קווארטאל איז די גרעסטע בוכארישע