ⓘ אידעאלאגיע

                                     

ⓘ אידעאלאגיע

אן אידעאלאגיע איז א זאמלונג פון צילן און געדאנקען, בפרט אין פאליטיק. מקען קוקן אויף אן אידעאלעאגיע ווי א פולשטענדיקע וויזיע, א וועג ווי צו קוקן אויף זאכן, אזוי ווי דער שכל הישר, אדער א זאמלונג פון געדאנקען פארגעשטעלט פון דעם דאמינאנטן קלאס פון א געזעלשאפט צו אלע מיטגלידער פון יענער געזעלשאפט. דער עיקר צוועק פון אן אידעאלאגיע איז פארצולייגן אן ענדערונג אין דער געזעלשאפט, און אנהענגען צו א גרופע אידעאלן ווי סאיז שוין דא מיטהאלטונג, דורך א נארמאטיוון געדאנק גאנג.

אידעאלאגיעס זענען סיסטעמען פון אבסטראקטן טראכטן אנגעווענדט צו ציבורדיקע ענינים און אזוי מאכט מען דעם באגריף צענטראל צו פאליטיק. יעדע פאליטישע טענדענץ ברענגט מיט נישט בפירושדיקערהייט אן אידעאלאגיע צי זי וועט פראפאנירט צי נישט.

                                     
  • רבי ן ר אהרן טייטלבוים שליט א. דער רעדאקטאר איז שמואל ווידער. דער בלאט ס אידעאלאגיע איז ווי מער אינטערעסאנטער אןן ציענד, פארשטייט זיך אז זיי קענען נישט מוותר
  • דינאסטיע. נאך דער קין דינאסטיע, איז קאנפוציאניזם געווארן די אפיציעלע אידעאלאגיע פון כינע ביז די קאמוניסטן זענען געקומען צו דער הערשאפט. קאנפ וציא ניזם
  • גאנצער נאמען: מפלגת העבודה הישראלית איז א פאליטישע פארטיי אין ישראל. איר אידעאלאגיע איז סאציאל דעמאקראטיש און ציוניסטיש. דער היינטיגער אנפירער איז אבי גבאי
  • ווערן. דער זעלבע האלטן זיך פונדאמענטאליסטן שטארק אן אין זייער גלויבן אדער אידעאלאגיע און רירן זיך נישט אוועק בשום אופן דערפון. ביי דער אידישער רעליגיע הייסן
  • קאנסערוואטיזום איז א פילאסאפיע און פאליטישער אידעאלאגיע פון וועלן אפהיטן די אלטע מנהגים, ביי אידן איז דא אזא שטרעמנוג וואס רופט זיך קאנסערוועטיוון ווייל
  • אנטי - פעמינינזם איז אן אידעאלאגיע פון אפאזיציע צו פעמיניזם. אנטי - פעמיניסטישע גרופ עס זאגן אז היינטצייטיקער פעמיניזם, זעט שטארקע ווירק אויפן געזעץ - געבונג
  • ציוניזם וואס רבי יואל האט שטענדיק שטארק געשטורעמט קעגן דער גרינדונג און אידעאלאגיע פון ציוניזם. די סאטמארער חסידים זענען בעיקר פונעם אונגארישן און רומענישן
  • בעיקר זענען זיי געווען פארכאפט אין קאמוניזם ד.ה. אין די סאציאליסטישע אידעאלאגיע וואס האט שרעקליך געבושעוועט אין פוילן אין יענע יארן. הרב מרדכי סאוויצקי
  • סיי אין די פרעצעדענטישע סיסטעמען פון פארניכטונג און סיי אין דער גרונט אידעאלאגיע וואס איז געווען נישט רעליגיעזיש נאר ראסיסטיש עטניש. פעלער פון מאסן רציחה
  • ראציאנאליזם צו קאלטע לאגיק און אינטעלעקטואלער סברא. די מאדערנע מערב - וועלט אידעאלאגיע שטייט אויף די פילאזאפיע פון ראציאנאליזם. דאס הייסט, אז פאר אלעס זוכט מען