ⓘ תל אביבער אוניווערסיטעט

                                     

ⓘ תל אביבער אוניווערסיטעט

דער תל אביבער אוניווערסיטעט איז דער גרעסטער אוניווערסיטעט אין ישראל. אין 1994 האבן דארט שטודירט 29 טויזנט סטודענטן. ער איז געגרינדעט געווארן דעם 6טן יוני 1956.

אין תל-אביב אוניווערסיטעט איז טעטיק די פאלגנדערע ניין פאקולטעטן:

 • יוריספרודענץ
 • גייסט וויסנשאפטן
 • נאטור-וויסנשאפטן
 • אדמיניסטראציע
 • סאציאלע-וויסנשאפטן
 • קונסט
 • פינקטלעכע וויסנשאפטן
 • אינזשעניריע
 • מעדיצין

דער קאמפוס פונעם אוניווערסיטעט געפינט זיך אין רמת אביב אין צפון תל אביב.

                                     

1. באקאנטע תלמידים

 • מאני מאשאנאוו, אקטיאר און קאמיקער
 • אלוף בן, הויפט רעדאקטאר פון "הארץ"
 • ארי פאלמאן, פילם-מאכער, רעזשיסאר פון "וואלס מיט באשיר"
 • אתגר קרת, שרייבער
 • בעני גאנץ, כנסת דעפוטאט און געוועזן דער שעף פון גענעראל שטאב פון צה"ל
 • איילת שקד, געוועזן די יוסטיץ מיניסטערין פון ישראל
 • אילן רמון 1954 - 2003, ערשטער ישראלדיקער אסטראנויט
 • טל פרידמאן, קאמיקער, אקטיאר און מוזיקער
 • רון חולדאי, איצטיקער בירגערמייסטער פון תל אביב
 • חיים רמון, געוועזן דער געזונטהייט און יוסטיץ מיניסטער פון ישראל
 • נתן יונתן 1923 - 2004, דיכטער
 • אריאל שרון 1928 - 2014, געוועזן פרעמיער מיניסטער פון ישראל
 • שמשון בראקמאן, אלימפישער מאטראס
 • יצחק מרדכי, געוועזן דער זיכערהייטס און טראנספארטאציע מיניסטער פון ישראל
 • גלעד צוקערמאן, לינגוויסט, שפראכן-אויפלעבער, מומחה אויף דער יידישער און העברעישער שפראך, קולטור און אידענטיטעט
 • אריה אלדד, געוועזן א כנסת דעפוטאט
                                     
 • דער העברעאישער אוניווערסיטעט אין ירושלים איז דער גרעסטער אוניווערסיטעט אין ירושלים און איז אין אלגעמיין דער צווייטער יידישער אוניווערסיטעט געגרינדעט געווארן
 • 32.76194 35.01889 דער אוניווערסיטעט פון חיפה איז א ן אוניווערסיטעט וואס געפינט זיך אויפן כרמל בארג אין חיפה. דער אוניווערסיטעט איז געגרינדעט געווארן אין
 • היסטארישער וויסנשאפט און א דאצענט אין דעם תל אביבער אוניווערסיטעט און אויך אין דעם בן גוריון אוניווערסיטעט אין באר שבע. צוזעצליך ער האט געדינט אלס ראש
 • 8015111 E 31.2621917 34.8015111 בן - גוריון אוניווערסיטעט פונעם נגב איז א ן ישראלישער אוניווערסיטעט אין באר שבע, ווא ס איז געגרינדעט געווארן אין 1969
 • צוריק אויף זיין פארש ארבעט אין פיזיק. ער האט אויפגעשטעלט אין דעם תל אביבער אוניווערסיטעט א ביאטעכנאלאגיע אפטיילונג, ווי אויך אין דעם ווייצמאן אינסטיטוט
 • צערטיפ יקא ציע ווי א ן א קא נטא נט דערנא ך הא ט ער געלערנט אין דעם תל אביבער אוניווערסיטעט וואו ער הא ט בא קומען אן ערשטן דיפ לא ם אין געזעצן און האט זיך
 • 84250 E 32.06778 34.84250 בר אילן אוניווערסיטעט העברעי ש: אוניברסיטת בר - אילן איז א פובליקער אוניווערסיטעט באזירט אין רמת גן, געגרינדעט אין 1955
 • פראפעסא ר אין דעם דעפ א רטמענט פון אראביש און איסלאמישער שטודיום אין תל אביב אוניווערסיטעט ער איז באלוינט געווארן מיטן ישראל פרייז אין אוראליסטישן שטודיום
 • דעם קאמיטעט פון דער גרויסער שול אין תל אביב. ער האט געדינט ווי דער ערשטער פארזיצער פון דער רעליגיע ראט, די תל אביבער קהילה ראט. אין תרפ ו האט ער געהייראט
 • 32.10472 N 35.20944 E 32.10472 35.20944 אריאל אוניווערסיטעט אין שומרון איז א ן אוניווערסיטעט אין אריאל. אינסטיטוט רויז אין 1982 ווי א קא לעגע גערופן
 • גלעד צוקערמא ן געבוירן דעם 1טן יוני 1971 אין תל אביב DPhil אוניווערסיטעט פון אקספארד PhD אוניווערסיטעט פון קעמברידזש איז א באקאנטער ישראלישער קאנטאקט - לינגוויסט
 • מיליטערישן פ רא קורא טור ער האט א מייסטער דיפלאם אין געזעצן פון תל אביב אוניווערסיטעט און ער איז אן אדוואקאט אין פא ך. ער האט געדינט ווי א דעפוטאט אין
 • 32.77750 N 35.02167 E 32.77750 35.02167 דער טעכניאן איז דער אוניווערסיטעט אינסטיטוט פאר טעכנאלאגיע אין חיפה, וואס איז געגרינדעט געווארן אין 1912