ⓘ קאמפיוטעריי

                                     

ⓘ קאמפיוטעריי

קאמפיוטעריי איז די טעטיקייט פון באניצן און אנטוויקלען קאמפיוטער טעכנאלאגיע, קאמפיוטער הארטווארג און ווייכווארג. קאמפיוטעריי איז דער טייל פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע וואס איז שייך צו קאמפיוטערס.

די געביטן פון קאמפיוטעריי זענען קאמפיוטער אינזשעניריע, ווייכווארג אינזשעניריע, קאמפיוטער וויסנשאפט, אינפארמאציע סיסטעמען און אינפארמאציע טעכנאלאגיע.

                                     
 • יוניקאד איז א קאמפיוטעריי אינדוסטריע סטאנדארד פאר איינקאדירן פאר קאמפיוטערס טעקסט געשריבן אין כמעט אלע פון דער וועלטס שריפט סיסטעמען. מ האט פארעפנטלעכט
 • אינפארמאציע טעכנאלאגיע זענען וועב טעכנאלאגיעס, ביאאינפארמאטיק, וואלקן קאמפיוטעריי און גלאבאלע אינפארמאציע סיסטעמען. אינפארמאציע סיסטעם דאטנבאזע אינפארמאציע
 • רויע מא טריא לן, די קווא ליטעט פון די מיטלען פון פ רא דוקציע מא שינען, קאמפיוטעריי אאז וו די קווא נטיטעט פון פ רא דוקציע ווענדט זיך אויף דער עקאנאמישער
 • אין קאמפיוטעריי איז א דרוקער א פעריפ עריש מיטל צו שאפן א פאפירנער עקזעמפלאר פון אן עלעקטראנישן דאקומענט. איז דאך זייער פשוט אזוי ווי מען שרייבט ווען אויף
 • א זוכמא שין איז א דינסט אין דעם פעלד פון קאמפיוטעריי צו זוכן טעקעס און אינפ ארמאציע. בפרט ניצט מען א זוכמאשין צו טרעפ ן אינפארמאציע אויף דער אינטערנעץ
 • ענטפערן דעם טעלעפאן אין א ביורא פון א צדקה ארגאניזאציע, אדער העלפן מיט קאמפיוטעריי און אינפארמאציע טעכנאלאגיע אין א סאציאלער ארגאניזאציע. וויקימעדיע קאמאנס
 • ענדלעכע פונקציעס טריט ביי טריט אויף צו אויסלייזן פראבלעמען אין מאטעמאטיק, קאמפיוטעריי לינגוויסטיק א.ד.ג. אלגאריטם איז גלייך ווי א לעקעך רעצעפט וואס גיבט אונטעריכטן
 • למשל עלעקטראנישע פאסט, אנליין שמועסן, דער וועלטס געוועב כולל וואלקן קאמפיוטעריי און טעקע טראנספערן. די מערסט באניצטע באדינונג אויף דער אינטערנעץ איז
 • פונעם שפיל. אויך איז ער באנוצט געווען אין דערציערישע אומגעגנטן, בפרט אין קאמפיוטעריי סיסטעמען ווייל מען קען בויען ווירטואלע קאמפיוטערס און הארטווארג געצייג
 • אבער אז מאטעמאטיק איז א צווייג פון לאגיק. פאליטיק וויסנשאפט מאטעמאטיק קאמפיוטעריי טעכנאלאגיע ביאלאגיע ביאלאגיע באטאניק עקאלאגיע פיזיאלאגיע פיזיק כעמיע
 • אינזשעניריע. ס איז פאראן עטלעכע סארטן טעכנאלאגיע: עלעקטראניק ביאטעכנאלאגיע קאמפיוטעריי ראבאטיק מעטאלורגיע פארמיטל נאנאטעכנאלאגיע צווישן די גאר אלטע טעכנאלאגישע
 • װײכװא רג ענגליש: software שליסט איין אלע פראגראמען פאר א קאמפיוטער אקעגן הארטווארג וואס באדייט די פיזישע טיילן פון א קאמפיוטער יעדער קאמפיוטער פארמאגט
 • א פעלד ווערט אנגערופן א גרויסער שטח פון אגריקולטור וואס ווערט גענוצט צו פלאנצן ירקות תבואה און נאך. אויך קענען דארט וואקסן גראזן וואס ווערט באנוצט פאר