ⓘ כנסת וואלן 2009

                                     

ⓘ כנסת וואלן 2009

אין די כּנסת װאַלן 2009 האָט קדימה געװוּנען די גרעסטע פּאַרטײ מיט 28 מאַנדאַטן און אונטער איר דער ליכּוד מיט 27 מאַנדאַטן. אַצינד איז די פֿראַגע װער װעט נעמען דעם פּרעמיערע צי ציפּי ליבֿני פֿון קדימה װאָס האָט געװוּנען די װאַלן, צי בנימין נתניהו, װאָס שטײט בראָש דעם נאַציאָנאַלן לאַגער רעגירונג.

 • רעזולטאטן פון די וואלן ט"ז שבט התשס"ט צום 18טן כנסת

די אנדערע פארטייען באקומען נישט קיין מאנדאטן.

                                     
 • לויטן געזעץ וואס באשטימט דעם שוועל ביי 3.25 ד ה 136, 808 שטימען. כנסת וואלן 2006 כנסת וואלן 2009 וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: כנסת וואלן 2015
 • געווארן ט ז שבט תשס ט, און פארן 20סטן כנסת כ ו אדר תשע ה. כנסת וואלן 2006 כנסת וואלן 2009 כנסת וואלן 2015 וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: כנסת כנסת
 • סיסטעם וואו קלענערע פארטייען שפילן א ראלע. אין ישראל הייסט זי מפלגה רשימה פון ישראלישע פאליטישע פארטייען אין די וואלן ט ז שבט ה תשס ט כנסת וואלן 2009
 • פארגרעסערן די פינאנסע שעצונגען פאר די ארימעלייט אין דער מדינה. נאך די 2009 וואלן ווען ש ס האט געווינען עלף מאנדאטן, האט די פארטיי מיטגעטיילט אין בנימין
 • געווען א כנסת דעפוטאטין פון דער ליכוד פארטיי. זי האט אויפגעבויט א פארטיי פאר איר רעגירונג, וואו זי האט געוואלט זיין די פרעמיער מיניסטערין. ביי די וואלן פון
 • דער רשימה פון אגודת ישראל ביי די כנסת וואלן וואס זענען פארגעקומען יענע יאר. זייט דעמאלסט פירט ער די אגודת ישראל כנסת פראקציע, אפשמוסן אלץ מיטן רבי ן טאג
 • וואלן צום 21סטן כנסת הא ט דער צענטער פון אגודת ישראל בא שלאסן צו פא רבייטן מיט יעקב טעסלער פון דער וויזשניצער חסידות, נא ך זייענדיק 10 יא ר אין כנסת
 • קאנדידאטן אום 31סטן יולי 2008 האט יעקב כהן פארלאזט די כנסת לויט דער ראטאציע אפמאך. אורי מאקלעוו איז צוגעקומען אין זיין ארט רעזולטאטן פון די וואלן 2009
 • זייט 2009 וואלן פארן כנסת מוז מען האלטן יעדע פיר יאר, אבער ווען דער רעגירונג פארלירט א צוטרוי וואל דארף מען האלטן אלגעמיינע וואלן פריער. דער כנסת האט
 • הר הבית. זיין פאליטישן אנזען אין ישראל איז זייער נידריק, און ביי די וואלן פון 2009 האט די ארבעטער פארטיי געליטן א גרויסע נידערלאגע, די נידריקסטע וואס די