ⓘ בקעה

                                     

ⓘ בקעה

בקעה איז א געגנט אין דרום פון ירושלים, די נאמען פון געגנט איז אראביש, און ווערט געזאגט באקאה, אבער דער מיינונג איז טאל ווי אויף העברעיש. ארגינעל איז די געגנט געבויט געווארן דורך אראבער, אין די ענדע 19טער י"ה. און פאר איטליכער הויז איז געווען א גארטן, פאר לאנדווירטשאפט, וואס האט אנגעהאלטן ביז די 1950ער יארן.

ביי די מלחמת השחרור זענען די איינוווינער אנטלאפן, און די געגנט איז אויף די יידישע זייט, די רעגירונג, האט אויפגעשטעלט בלאק הייזער, פאר אלע נייע עולים, און די גארטנס זענען פארשווינדן געווארן. אין די לעצטע יארן, איז די שטאטראט פארנומען מיט איבערבויען, און צופיצן די געגנט.

די געגנט גרענעצט תלפיות פון דרום, דייטשע קאלאניע און די מושבה היוונית צפון מערב, אבו טור פון מזרח.

די באפעלקערונג אין געגנט איז א געמישטע, רעליגיעזע און אומרעליגיעזע, לעבן האנט ביי האנט א שטיל רואיק לעבן. די שטאטראט האט געגעבן א נאמען אויף העברעיש פארן געגנט "גאולים", די ירושלימע האבן זיך קיינמאל אבער, נישט צוגעוווינט צום נייעם נאמען.

אמאל האט זיך געפונען ביי די צפון עק פון בקעה, די אלטע ירושלימע באן סטאנציע, וועלכע האט געמאכט די געגנט פאר א שטארק באזוכטע. היינט ווען די באן קומט מער נישט אן אהין, איז די סטאנציע אן ארט פאר נאכט פארוויילונגען, שענק און ווירצהייזער.

                                     
  • 2013, דערנאך איז ער אריין אין פאליטיק. גבאי איז געבוירן געווארן אין דעם בקעה געגנט פון ירושלים, דער זיבעטער פון אכט קינדער געבוירן צו מואיז און שרה גבאי
  • סופר - ערלויער ראש ישיבה רבי שמעון סופר - רב פון בית המדרש תורת משה אין צפת און רב פון בקעה ירושלים רבי עקיבא מנחם סופר - רב פון דער ערלויער קהילה אין בני ברק, איידעם
  • רחביה בית וגן גבעת מרדכי רמת שרת מקור ברוך קטמון גונן טאלביע דייטשע קאלאניע בקעה מקור חיים אלטשטאט אבו תור סילואן ארמון הנציב תלפיות תלפיות מזרח הר המנוחות
  • רב פון בבלי קווא רטא ל אין תל אביב איידעם פון רבי עקיבא גראס, רב פון בקעה געגנט אין ירושלים. רבי יהודה אריה לייב פרענקל תרצ ד, 1934 - ד כסלו תשמ ה
  • באזעצט אין אויסגעלערנט די גאנצע שטאט די וועגן פון די תורה, די גמרא זאגט רב בקעה מצא וגדר בה גדר, רב האט געטראפען א ליידיג פלאץ און האט דארט ארום גענומען
  • אורנשטיין הייזער אונסדארף אחווה ארנונה בית הכרם בית וגן בית ישראל בקעה בתי מילנר גאולה גבעת המבתר גבעת משה גבעת משואה גבעת רם גבעת
  • אורנשטיין הייזער אונסדארף אחווה ארנונה בית הכרם בית וגן בית ישראל בקעה בתי מילנר גאולה גבעת המבתר גבעת משה גבעת משואה גבעת רם גבעת
  • אורנשטיין הייזער אונסדארף אחווה ארנונה בית הכרם בית וגן בית ישראל בקעה בתי מילנר גאולה גבעת המבתר גבעת משה גבעת משואה גבעת רם גבעת
  • אורנשטיין הייזער אונסדארף אחווה ארנונה בית הכרם בית וגן בית ישראל בקעה בתי מילנר גאולה גבעת המבתר גבעת משה גבעת משואה גבעת רם גבעת