ⓘ מארטין בובער

                                     

ⓘ מארטין בובער

מארטין בובער איז געווען א פארשער און דענקער, און מחנך.

בעיקר האט ער זיך באשעפטיקט מיט גייסט וויסנשאפט, סאציאל וויסנשאפט, און חסידות. ווי אויך האט ער איבערגעטייטשט דעם תנ"ך צו דייטשיש. בובער האט אנגעהערט צו דעם רוחניותדיקן ציוניזם, וועלכע איז געגרינדעט געווארן דורך אחד העם.

ער איז געווען א גרויסער שטיצער, פון א ביי נאציאנאל לאנד, פון יידן און פאלעסטינער. ער איז געווען א סאציאליסט, און פלעגט אייביק ארונטעררייסן די ישראל רעגירונג, פארן נישט זיין גענוג סאציאליסטיש, ער איז אויך געווען אנגעשטעקט מיט אנארכיסטישע מיינונגען, ווי עס דערקענט זיך אין זיינע שריפטן.

זיין פאמיליע איז געווען א רעליגיעזע, ער האט אבער פארלאזט די רעליגיע, זיין משפחה איז געווען א חסידישע, און דארט האט ער זיך גענומען פארשן חסידות. ווען ער האט געמאכט עליה, קיין ארץ ישראל אין די 1930ער יארן, איז ער געווארן פון די הויפט פערזענלעכקייטן און פראפעסארן אין דעם העברעישן אוניווערסיטעט.

  • בוכער אויף יידיש
                                     
  • רוסישער כעמיקער, אנטוויקלער פון דער פעריאדישער טאבעלע געש 1907 1878 - מארטין בובער פארשער און דענקער נפ 1965 1587 - מערי, מלכה פון סקאטלאנד הינגעריכט
  • געב 1874 18טן מערץ - פארוק מלך פון עגיפטן געב 1920 13טן יוני - מארטין בובער יידישער פילאסאף געב 1878 20סטן יוני - בערנארד ברוך, יידיש - אמעריקאנער
  • זעלבשטענדיקייט צו סערביע 14טן אקטאבער - געגרינדעט פתח תקווה 8טן פעברואר - מארטין בובער פארשער און דענקער נפ 1965 22סטן יולי - יאנוש קורטשאק, שרייבער, דאקטער
  • עקאנאמיק 1886 - לודוויג דער צווייטער מלך פון בייערן געב 1845 1965 - מארטין בובער יידישער פילאסאף געב 1878 1982 - כאליד מלך פון סאודי אראביע געב