ⓘ אינפארמאציע טעכנאלאגיע

                                     

ⓘ אינפארמאציע טעכנאלאגיע

אינפארמאציע טעכנאלאגיע באהאנדלט די טעכנאלאגיע וואס באגייט זיך מיט אינפארמאציע.

אינפארמאציע טעכנאלאגיע פארנעמט זיך מיט הארטווארג, קאמפיוטער ווייכווארג און קאָמפּיוטער־נעצװערק פאר אנפירן אינפארמאציע. דאס איז כולל איינשפייכלערונג, באארבעטונג, שיצונג און איבערפיר פון אינפארמאציע. קאמפיוטער פראפעסיאנאלן ווערן צוליב דעם אפט גערופן אינפארמאציע טעכנאלאגיע פאכמענטשן. פון די מאדערנע פעלדער פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע זענען וועב טעכנאלאגיעס, ביאאינפארמאטיק, וואלקן קאמפיוטעריי און גלאבאלע אינפארמאציע סיסטעמען.

                                     
  • דאטן אדער אינפארמאציע אפטמאל אין קאנטעקסט פון האנדל. אינפארמאציע טעכנאלאגיע ווערט גערעכנט אן אפטייל פון אינפארמאציע און קאמוניקאציע טעכנאלאגיע מען ניצט
  • און אנטוויקלען קאמפיוטער טעכנאלאגיע קאמפיוטער הארטווארג און ווייכווארג. קאמפיוטעריי איז דער טייל פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע וואס איז שייך צו קאמפיוטערס
  • דריט גרעסטע שטא ט אין אינדיע. באנגאלאר איז דער גרעסטער צענטער פאר אינפארמאציע טעכנאלאגיע אין אינדיע זען  רעדן  ענדערן גרעסטע שטעט אין דער וועלט: גרויסשטעט
  • עלעקטרישער אינזשעניריע, טעלעקאמוניקאציע, קאמפיוטער וויסנשאפט און אינפארמאציע טעכנאלאגיע קאמפיוטער נעצווערק דעפיניציע. דערגרייכט דעם 2011 - 11 - 12. אויף ענגליש
  • סעקטארן שליסן איין פראכט טראנספארט, פאבריקאציע, טעלעקאמוניקאציע, אינפארמאציע טעכנאלאגיע און פארזיכערונג. GDP by State. Greyhill Advisors. דערגרייכט דעם
  • א ביורא פון א צדקה ארגאניזאציע, אדער העלפן מיט קאמפיוטעריי און אינפארמאציע טעכנאלאגיע אין א סאציאלער ארגאניזאציע. וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו:
  • נייעס איז א כלליתדיקער נאמען אויף אינפארמאציע וועגן לויפיקע געשעענישן וואס פאסירן אין דעם אנוועזנהייט. מען קען איבערגעבן נייעס אין דרוק למשל, צייטונגען
  • די היסטאריע פון טעכנאלאגיע איז די געשיכטע פון ערפינדונג פון נייע געצייג אין דער לויף פון די יארן, און זייער איינפלוס אויף דער געזעלשאפט. די ערשטע ערפינדונגען
  • מאסאטשוסעטס אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע MIT איז א פריוואטע פארשונגס אוניווערסיטעט אין קעמברידזש, מאסאטשוסעטס, פאראייניגטע שטאטן, מיט פינף שולען און איין
  • עס טראגט אים. די וויטאלע אינפארמאציע אינעם פאס איז איינגעשפייכלערט אין א קליינעם אינטעגרירטן קרייז ניצנדיק RFID טעכנאלאגיע וואס דערלויבט לייענען דורך