ⓘ היסטאריע פון טעכנאלאגיע

                                     

ⓘ היסטאריע פון טעכנאלאגיע

די היסטאריע פון טעכנאלאגיע איז די געשיכטע פון ערפינדונג פון נייע געצייג אין דער לויף פון די יארן, און זייער איינפלוס אויף דער געזעלשאפט.

די ערשטע ערפינדונגען זענען געווען פייער, שאפן טעפערווארג, און די שטוביקונג פון בעלי חיים.

                                     
 • פארשונגען. די וויסנשאפטליכע רעוואלוציע האט אנגעהויבן אין אייראפע דעם 13טן יארהונדערט און דערגרייכט איר שפיץ אין דעם 16טן יארהונדערט. היסטאריע פון טעכנאלאגיע
 • טעכנאלאגיע פון גריכיש τέχνη טעכנע, קונסט, געניטשאפט, מלאכה און λογία לאגיא זא גן זוכט פראקטישע לייזונגען פון פראבלעמען ניצנדיק וויסנשאפט. איינער
 • טעטיקייט פון באניצן און אנטוויקלען קאמפיוטער טעכנאלאגיע קאמפיוטער הארטווארג און ווייכווארג. קאמפיוטעריי איז דער טייל פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע וואס איז
 • פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע, לעבן באסטאן. אין קעמברידזש געפינען זיך הארווארד אוניווערסיטעט און מאסאטשוסעטס אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע הארווארד קונסט מוזיי
 • עקאנאמיע. ביי דער ענדע פון דעם 19טן יארהונדערט האט זיך די ווירטשאפט זייער אנטוויקלט געווארן, צוליב די גרויסע אנטוויקלונג אין טעכנאלאגיע וואס איז דאן געוועזן
 • גערופן אידישע וועלט און צוגעלייגט אסאך אפטיילונגען פון היסטאריע ידיעות התורה און טעכנאלאגיע אא וו. פון די פאפולערסטע ניקס אויף דעם זייטל זענען וויכטיג מאכער
 • ווערק פון א גא ט. אבער מיט די פארשריט פון טעכנאלאגיע און וויסענשאפט זענען אפירגעקומען וואס מער קלארערע און פעסטגעשטעלטע טעאריעס איבער די ארבייט פון נאטור
 • שפינאזא, פון די גרעסטע אדוואקאטן פאר די פילאזאפיע פון ראציאנאליזם. לייבניץ האט אויך בייגעשטייערט אין א שיינעם אופן צו פיזיק און טעכנאלאגיע און האט פארויסגעזען
 • באפעלקערונע דורך געבורט. טויט, עלטערן און וואנדערן. ביים ענדע פון דעם 19טן י ה ווען די טעכנאלאגיע האט זיך זייער אנטוויקלט האבן זיך די מענטשן געמערט זייער דראסטיש
 • אינדוסטריעלע רעוואלוציע איז געווען א וויכטיקע פאזע אין דער היסטאריע פון טעכנאלאגיע די חשובסטע נייע ערפינדונג פון דער אינדוסטריעלער רעוואלוציע איז געווען דער דאמפמאטאר
 • פון היסטאריע וואס נעמט אריין די ערשטע פארשפרייטע באנוץ מיט טעכנאלאגיע אין מענטשליכע עוואלוציע און דער אויסשפרייט פון דער מענטשהייט מין בעלי חיים פון מזרח
 • און ריכטער פון דעם העכסטן געריכט פון אנדערע לענדער, גרינדער פון טעכנאלאגיע פירמעס, און אינטערנאציאלע פינאנציעלע אינסטיטוציעס, פרעזידענטן פון אוניווערסיטעטן