ⓘ דיאלעקטיק

                                     

ⓘ דיאלעקטיק

דיאַלעקטיק איז א באגריף אין מערבדיקער פילאסאפיע וואס דינט צו שילדערן פארשידענע מעטאדן צוצוקומען צום אמת אדער צו שילדערן די אנטוויקלונג אין דער וועלט פון גייסט אדער מאטעריע אדער ביידע צוזאמען. דער פארשפרייטסטער זינען פונעם ווארט דיאלעקטיק איז די אנטוויקלונג פון א לייזונג צו א קאנפליקט.

לויט העגל אנטוויקלט די היסטאריע פון דער וועלט דורך דיאלעקטיק. ער האט אוועקגעשטעלט דריי פרינציפן:

 • די וועלט ענדערט זיך נישט אין קרייזן נאר אין ספיראלן.
 • ביסלעכווייז קומט צו א פונקט וואו איין קראפט הערשט איבער דער קעגנארטיקער קראפט.
 • אלץ שטאמט פון קעגנארטיקע צדדים.
                                     
 • העלדען רשעים איז וועדער גאנץ גוט אדער שלעכט, און ס דא איממער די ווידערשפריכליכע דיאלעקטיק צווישען גערעכטיגקייט אדער עהרע פון יענזייטס, און צוועקדינליכע, פראקטישע
 • טערמינען אורזאכלעכקייט אינסוף אמת און שקר אפאסטעריארי אפריארי דיאלעקטיק הנחה זמן חומר ורוח חוק הזהות גוט און שלעכטס ישות כשל לוגי
 • טערמינען אורזאכלעכקייט אינסוף אמת און שקר אפאסטעריארי אפריארי דיאלעקטיק הנחה זמן חומר ורוח חוק הזהות גוט און שלעכטס ישות כשל לוגי
 • טערמינען אורזאכלעכקייט אינסוף אמת און שקר אפאסטעריארי אפריארי דיאלעקטיק הנחה זמן חומר ורוח חוק הזהות גוט און שלעכטס ישות כשל לוגי
 • טערמינען אורזאכלעכקייט אינסוף אמת און שקר אפאסטעריארי אפריארי דיאלעקטיק הנחה זמן חומר ורוח חוק הזהות גוט און שלעכטס ישות כשל לוגי
 • טערמינען אורזאכלעכקייט אינסוף אמת און שקר אפאסטעריארי אפריארי דיאלעקטיק הנחה זמן חומר ורוח חוק הזהות גוט און שלעכטס ישות כשל לוגי
 • טערמינען אורזאכלעכקייט אינסוף אמת און שקר אפאסטעריארי אפריארי דיאלעקטיק הנחה זמן חומר ורוח חוק הזהות גוט און שלעכטס ישות כשל לוגי
 • טערמינען אורזאכלעכקייט אינסוף אמת און שקר אפאסטעריארי אפריארי דיאלעקטיק הנחה זמן חומר ורוח חוק הזהות גוט און שלעכטס ישות כשל לוגי
 • טערמינען אורזאכלעכקייט אינסוף אמת און שקר אפאסטעריארי אפריארי דיאלעקטיק הנחה זמן חומר ורוח חוק הזהות גוט און שלעכטס ישות כשל לוגי
 • טערמינען אורזאכלעכקייט אינסוף אמת און שקר אפאסטעריארי אפריארי דיאלעקטיק הנחה זמן חומר ורוח חוק הזהות גוט און שלעכטס ישות כשל לוגי
 • טערמינען אורזאכלעכקייט אינסוף אמת און שקר אפאסטעריארי אפריארי דיאלעקטיק הנחה זמן חומר ורוח חוק הזהות גוט און שלעכטס ישות כשל לוגי