ⓘ ישראל פאליציי

                                     

ⓘ ישראל פאליציי

די ישראל פאליציי איז די ציווילע פאליציי פון ישראל. ענלעך מיט מערסט אנדערע פאליצייס אין דער וועלט, אירע פונקציעס שליסן איין פארברעכן-מלחמה, באַוועגונגס וועלטיקונג, פּובליקום זיכערהייט, און קאנטערטעראריזם.

די ישראל פאליציי הויפטקווארטיר איז באזירט ביים רעגירונג קאָמפּלעקס אין ירושלים. ביי א נויטפאל קען די פאליציי ווערן אַלאַרעמט דורך אָנדרייען 100 פון יעדן טעלעפאן אין ישראל. זינט 2015 איז עס אויך דא א פאליציי אינפארמאציע צענטער מיטן נומער 110.

                                     
  • מזרח ירושלים איז היים צו די הויפט קא מא נד פון די ישראל פ א ליציי וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: ישראל פאליציי הויפטקווארטיר ישראל פאליציי
  • א פאליציי אויטא אדער פאליציי קאר איז א פארמיטל וואס ווערט באנוצט דורך פאליציי ער ווערט באנוצט צו העלפן מיט זייערע פונקציעס אין פ א טרא לירן און צו רעא גירן
  • צוזאמען. אין לאנדאן גייען נישט די פאליציי מיט קיין געווער, אבער איבעראל זענען זיי אנגעוואפענט מיט טויטליכע געווער. אין ישראל גייען טייל פון זיי אויך נישט מיט
  • זיך, מיט טיילן רעפארטן פאר ישראל זעלנער, וואס פירן זיך קעגן דעם מיליטערישן געזעץ. און אזוי אויך מצ ח, וואס מיינט פאליציי מיליטערישע אויספרשונג, ביי קרימינאלע
  • איז דער נאמען פון א סעקציע פון די ישראל פאליציי וואס איז פאראנטווארטלעך אויף דער אינווייניקסטער זיכערהייט אין ישראל און מלחמה קעגן טעראר, פארזיכערן
  • איז זי געווארן באשטימט אויף דער נהריה פאליציי סטאנציע און אזוי איז זי געווארן די ערשטע פרוי אין דער ישראל פאליציי צו קאמאנדירן א סטאנציע. תומר איז געהרגעט
  • וואס איז פאראנטווארטלעך אויף אלע שטאטישע אגענטורן - פאליציי פייערלעשער, סאבוויי אא וו. אין מדינת ישראל ווערט יעדע 5 יאר איינגעארדנט וואלן אין יעדער שטאט
  • געשעפט, טויס פא ר יוי. שוין אפאר מאל פארגעקומען דארטן געוואלדן ווען די פאליציי האט זיך לויט געוויסע נישט אויפגעפירט איידל ביים באהאנדעלן שטייף קרימינאלן
  • ווי דער מיליטער, פאליציי א.א.וו. וואס הייסט די אויספירער אויטאריטעט און אין געוויסע דעמאקראטישע מדינות, ווי צ.ב. מדינת ישראל באשטימט זי אויך די
  • ליבישער אמבאסאדע אין לאנדאן שיסן אויף מאניפעסטאנטן און הרגענען א בריטישע פאליציי פרוי. בריטאניע ברעכט אפ דיפלאמאטישע בונדן מיט ליביע. 1818 - אלעקסאנדר דער