ⓘ שרשרת

                                     

ⓘ שרשרת

שרשרת איז אן אָרגאניזאציע וואָס שטיצט יונגע ייִדישע פרויען מיט ברוסט-קרעפס, אין די פאראייניגטע שטאטן. שרשרת איז געגרינדעט געווארן דורך רחל שארעץ ע"ה אין 2001.

                                     
  • 35 14 3.51 E 31.7769250 N 35.2343083 E 31.7769250 35.2343083 מרכז שרשרת הדורות איז א מוזיי אין ירושלים לעבן דעם כותל פלאץ, ווא ס באהאנדלט די קייט
  • עזר למזון  פ וטסטעפס  פחת תקווה  קופת העיר קרן עזר  קרן חתנים  רב טוב  רפואה וישועה  שערי חמלה שרשרת תומכי שבת זען  רעדן  ענדערן
  • עזר למזון  פ וטסטעפס  פחת תקווה  קופת העיר קרן עזר  קרן חתנים  רב טוב  רפואה וישועה  שערי חמלה שרשרת תומכי שבת זען  רעדן  ענדערן
  • עזר למזון  פ וטסטעפס  פחת תקווה  קופת העיר קרן עזר  קרן חתנים  רב טוב  רפואה וישועה  שערי חמלה שרשרת תומכי שבת זען  רעדן  ענדערן
  • עזר למזון  פ וטסטעפס  פחת תקווה  קופת העיר קרן עזר  קרן חתנים  רב טוב  רפואה וישועה  שערי חמלה שרשרת תומכי שבת זען  רעדן  ענדערן
  • עזר למזון  פ וטסטעפס  פחת תקווה  קופת העיר קרן עזר  קרן חתנים  רב טוב  רפואה וישועה  שערי חמלה שרשרת תומכי שבת זען  רעדן  ענדערן
  • פ וטסטעפס  פחת תקווה  קופת העיר קרן עזר  קרן חתנים  רב טוב  רפואה וישועה  שערי חמלה שרשרת תומכי שבת זען  רעדן  ענדערן אפיציעלע וועבזייט
  • דשזערסי איז געווען אן אמעריקאנער אדוואקאט און גרינדער און דירעקטא ר פ ון שרשרת אן א רגאניזאציע ווא ס שטיצט יונגע יי דישע פרויען מיט ברוסט - קרעפס ברוסט - קענסער
  • עזר למזון  פ וטסטעפס  פחת תקווה  קופת העיר קרן עזר  קרן חתנים  רב טוב  רפואה וישועה  שערי חמלה שרשרת תומכי שבת זען  רעדן  ענדערן