ⓘ מלכות ישראל

עשרת השבטים

די עשרת השבטים זענען די 10 פארלוירענע שבטים פון מלכות ישראל וואס זענען פארטריבען געווארן דורך אשור פאר די שבטים יהודה ובנימין. דער תפארת ישראל אויף משניות מס סנהדרין זאגט אז די אפגאנער זענען אפשטאמיגע פון די עשרת השבטים. רבי מנשה בן ישראל האלט אז די פארלוירענע שבטים זענען אנגעקומען קיין אמעריקע ווי זיי באהאלטן זיך אויס, ער ברענגט א ראיה אז אין שפאניע איז געווען א פאלק וואס האט זיך אויסבאהאלטן פאר פינעף הונדערט יאר און קיינער האט נישט געוויסט פון זיי,

                                     

ⓘ מלכות ישראל

מלכות ישראל די מלוכה אין צפון זייט פון ירושלים, איר הויפטשטאט איז געוועזן שכם, פנואל, תרצה און שומרון.

מלכות ישראל איז געשטאנען 209 יאר, און דער חורבן איז געווען אין יאר גמ ווען שלמנאסר דער קעניג פון אשור האט גולה געווען די אידן קיין אשור, און נאר די שוימרונער זיינען געבליבן אין ארץ ישראל.

                                     
  • שבט צווישן זיי. מלכות יהודה איז געווען אין דרום זייט פון ארץ ישראל פון גבע ביז באר שבע, ווען איר הויפטשטאט איז געווען ירושלים. מלכות יהודה איז געשטאנען
  • איז דער ספר פ ר א מלכות יהודה און אנטקעגן מלכות ישראל די הויפט טעמעס אין דער ספר ערקלערט: פארוואס האט זיך מלכות ישראל צעטיילט פון מלכות יהודה. וועלכע קיסרים
  • שומרון איז געווען די הויפטשטאט פון מלכות ישראל נאך וואס אשור האט איינגענומען שומרון פון מלכות ישראל און האט באפעלקערט די פרעמדע פעלקער האבן זיי געזינדיקט
  • הושע בן אלה איז געוועזן דער לעצטער קעניג אויף מלכות ישראל ער איז געווען קעניג 9 יאר, ביי זיין 6טן יאר האט ער געוואלט רעוואלטירן מיט מצרים קעגן אשורס
  • אחאב איז געוועזן קעניג אויף מלכות ישראל פון ב תתפ ט ביז ב תתק ח. ער האט חתונה געהאט מיט איזבל די טאכטער פון קעניג צידון. ווייב: איזבל קינדער: אחזיהו
  • ירבעם בן נבט איז געוועזן דער ערשטער קעניג פון די עשרת השבטים אויף מלכות ישראל אין די יארן ב תתל ב - ב תתנ ג 928 - 907 פארן ציילן ער אליין האט געשטאמט
  • איבער מלכות יהודה, וואס האט איינגעשלאסן די טעריטאריעס פון די שבטים יהודה און בנימין, און ירבעם בן נבט האט געהערשט איבערן ניי געגרינדעטע מלכות ישראל וואס
  • אשור נעמט איין מלכות ישראל פארט סנחריב קיין ארץ ישראל צו מלכות יהודה כדי צו איר אייננעמען. חזקיהו וואס איז דעמאלט געווען קעניג אין מלכות יהודה שטעלט זיך
  • עשרה הרוגי מלכות איז דער נאמען וואס מען גיט צו די צען תנאים, וואס זענען געווען הינגעריכט דורך דער רוימישער רעגירונג אין ארץ ישראל די גמרא ניצט דעם אויסדרוק
  • איז צוריק געקומען פון חרן. ווען מלכות ישראל האט זיך אפגעטיילט פון מלכות יהודה, האט ירבעם בן נבט באשטימט די שטאט שכם אלץ די הויפטשטאט פון מלכות ישראל