ⓘ היסטאריע

היסטאריע פון די יידן

אין יאר גר"ה האט זיך געענדיגט דער מלכות ישראל, נאכדעם וואס די צען שבטים זענען פארטריבן געווארן פון ארץ ישראל דורך אשור. און אין גשל"ח איז חרוב געווארן ירושלים צוזאמען מיטן ערשטן בית המקדש דורך בבל, און מיט דעם האט זיך געענדיגט דער מלכות יהודה. זיבעציג יאר שפעטער האט זיך דאס מערהייט פון שבט יהודה, מיט א מינאריטעט פון עטליכע אנדערע שבטים, צוריקגעקערט קיין ארץ ישראל צוזאמען מיט עזרא הסופר, און זיי האבן אויפגעבויט דעם צווייטן בית המקדש וואס איז חרוב געווארן פיר הונדערט און צוואנציג יאר שפעטער דורך די רוימער. נאכדעם וואס מלכות ישראל איז פארטריבן געווארן, האט מען אנגעהויבן רופן דאס פאלק, יהודיים ...

אמעריקאנער מוזיי פון נאטירלעכער היסטאריע

אמעריקאנער מוזיי פון נאטירלעכער היסטאריע איז דער גרויסער מוזיי אויפן פיפטע עוו. אין מאנהעטן ווי עס ווערן געוויזן די נאטור היסטאריע. ער איז געגרינדעט געווארן אין יאר 1869.

היסטאריע פון קונסט

די היסטאריע פון קונסט באדייט די היסטאריע פון די וויזועלע קונסטן, וואס זענען מאלעריי, סקולפטור און ארכיטעקטור. זי ווערט פאררעכנט איינע פון די הומאניסטיק. די היסטאריע פון קונסט פרובירט מאכן אן איבערבליק אויף קונסט דורכאויס דער היסטאריע פון דער וועלט, בכדי צו קלאסיפיצירן קולטורן און עפאכעס. די וואס אינטערעסירן זיך אין היסטאריע פון קונסט זענען קונסט היסטאריקער, קוראטארן פון מוזייען און פריוואטע זאמלערס. דער עיקר שטודיע אינעם שטח פון היסטאריע פון קונסט געהערט צו אייראפעישן קונסט. די היסטאריע פון קונסט האט זיך שטארק אנטוויקלט אין דעם רענעסאנס.

היסטאריע פון וויסנשאפט

וויסנשאפט איז א קערפער פון קענטענישן, סיי עמפיריש סיי טעארעטיש, אויסגעארבעט דורך א גלאבאלער קהילה פון פארשער, ניצנדיג געוויסע טעכניקעס פון אבזערוואציע און דערקלערונג. די קונסט ווערט גערופן דער וויסנשאפליכער מעטאד. די היסטאריע פון וויסנשאפט ניצט די מעטאדן פון אלגעמיינער היסטאריע. וויסנשאפט האט זיך אנטוויקלט פון פראקטישע נויט און אויך פון פילאזאפישע פארשונגען. די וויסנשאפטליכע רעוואלוציע האט אנגעהויבן אין אייראפע דעם 13טן יארהונדערט און דערגרייכט איר שפיץ אין דעם 16טן יארהונדערט.

וועלט היסטאריע

די תורה פארציילט אז דער אייבערשטער האט באשאפן אדם הראשון און האט אים געשטעלט אין גן עדן. אלע מענטשן דורך די דורות שטאמען פון אים און זיין ווייב חוה. ווען ער איז פארטריבן געווארן פון גן עדן איז ער געווען ערגעץ וואו אין אזיע. די וויסנשאפטלער האלטן מערסטנס אז די מענטשהייט וואס זיי רופן האמא סאפיענס homo sapiens שטאמען פון אפריקע. טייל וויסנשאפטלער האלטן אז האמא סאפיענס האט אנטוויקלט אין עטלעכע ערטער פון דער וועלט.

אוראלטע היסטאריע

אוראלטע היסטאריע צייכנט אפ די ענדע פון די פרעהיסטארישע עפאכעס, און די אנהייב פון דער היסטארישער עפאכע. די אנהייב פון דער עפאכע איז ווען מען האט אויסגעטראפן די חכמה פון שרייבן און מען האט אנגעהויבן זיך באנוצן מיטן שרייבן צו האלטן רעקארדס איבער געשעענישן וואס פאסירן. דערפאר איז די אנהייב פון דער עפאכע אנדערש אין יעדן ראיאן, צוליב וואס בשעת אין טייל ראיאנען איז מען שוין געווען פארגעשריטן, איז מען נאך אין אנדערע געווען שטארק צוריקגעשטאנען. נאך דער תקופה פון אוראלטער היסטאריע קומט דער מיטלאלטער.

                                     

ⓘ היסטאריע

  • היסטאריע פון גריכיש ἱστορία היסטאריא, טייטש נאכפרעגן אדער געשיכטע אויף לשון קודש הייסט דאס דברי הימים איז די שטודיע אדער סתם א דערציילונג איבער
  • די היסטאריע פון די יידן גייט שוין אן כמעט פיר טויזנט יאר איבער דער גארער וועלט. די היסטאריע הייבט זיך אן מיט די אבות, אברהם, יצחק און יעקב. די גרינדער
  • אמעריקאנער מוזיי פון נאטירלעכער היסטאריע איז דער גרויסער מוזיי אויפן פיפטע עוו. אין מאנהעטן ווי עס ווערן געוויזן די נאטור היסטאריע ער איז געגרינדעט געווארן
  • די היסטאריע פון קונסט באדייט די היסטאריע פון די וויזועלע קונסטן, וואס זענען מאלעריי, סקולפטור און ארכיטעקטור. זי ווערט פאררעכנט איינע פון די הומאניסטיק
  • קונסט ווערט גערופן דער וויסנשאפליכער מעטאד. די היסטאריע פון וויסנשאפט ניצט די מעטאדן פון אלגעמיינער היסטאריע וויסנשאפט האט זיך אנטוויקלט פון פראקטישע נויט
  • וועלט היסטאריע באשרייבט די קולטורעלע דערגרייכן פון דער מענטשהייט זייט פרעהיסטארישע צייטן ביזן סוף פונעם 20סטן יארהונדערט. די תורה פארציילט אז דער אייבערשטער
  • אוראלטע היסטאריע צייכנט אפ די ענדע פון די פרעהיסטארישע עפאכעס, און די אנהייב פון דער היסטארישער עפאכע. די אנהייב פון דער עפאכע איז ווען מען האט אויסגעטראפן
  • די היסטאריע פון טעכנאלאגיע איז די געשיכטע פון ערפינדונג פון נייע געצייג אין דער לויף פון די יארן, און זייער איינפלוס אויף דער געזעלשאפט. די ערשטע ערפינדונגען
  • די היסטאריע פון פוילן איז די געשיכטע פונעם קאמף צו דערגרייכן און האלטן די אומאפהענגיקייט פונעם פוילישן פאלק. די פוילישע, וואס געהערן צו דער גרופע פון סלאווישע
  • די היסטאריע פון אייראפע איז אן אלגעמיינער נאמען פאר דער באשרייבונג פון דער צייט זייט מענטשן האבן באזעצט די יבשה פון אייראפע ביז די היינטיקע צייטן. מען
                                     

אירעניום

איראַניום איז א 2011 דאקומענטארער פילם איבער דער געפאַר וואס די מאדערנע וועלט שטייט אויס אויב איראן וועט באווייזן צו האבן נוקלעארע וואפן אין איר באזיץ. ער דערציילט די היסטאריע פון איראן פון די רעוואלוציע, ווען זיי האבן אראפגעווארפן דעם שאך, ווי כומעני האט דערנאך איבערגענומען און עקסטרעמיזירט דאס לאנד ביז היינט ווען דער עקסטרעהמער אכמעדיניזשאד איז שוין נישט אזוי פאפולער ווי ער איז געווען. די פילם האט געווינען פארשיעדענע אויסצייכענונגן.

                                     

נאציאנאל-סאציאליסטישע פארטיי

די נאציאנאל־סאציאליסטישע פארטיי, אפיציעל די נאציאנאל־סאציאליסטישע דייטשע ארבעטער פארטיי, אויך באקאנט אלס די נאצי פארטיי, איז געווען א פאליטישע פארטיי אין דייטשלאד, אין די 1920 יארן ביז 1945. די מיינונגען פון דער פארטיי זענען באקאנט אלס נאציזם. די פארטיי איז געפירט געווארן דורך אדאלף היטלער.

                                     

שטייגעררעכט

דאס שטייגעררעכט איז דער גרונד פון "אלגעמיינע געזעצן" וואס שטאמט פון די אלטע גריכן אלטערטימען. די געזעצן קעגן ראבירן, פלינדערן, מערדן, ווי אויך געזעצן איבער הייזער און אייגענטומען, שטאמען אלע פונעם שטייגעררעכט קאדעקס, וואס איז אנגענומען אין סרוב מערב וועלט לענדער.