ⓘ נאטור

נאטור

מען גלייבט אין א נס וואס איז העכער די נאטור. אויב מען גלייבט נישט אין אזא נס ווי קריעת ים סוף איז מען אן אפיקורס. לויט געוויסע פוסקים טאר מען גאר נישט גלייבן היינט צוטאגס אין פרישע אומנאטורליכע גלייבונגן און דאס וואס מען איז פארפליכטעט מכוח די אמונה צו גלייבן אין קריעת ים סוף איז וויבאלד די תורה פארציילט אונז אז גאט האט דאן געטוישט די נאטור און עס איז נישט געווען אומנאטורליך, אבער היינט צוטאגס טוט דאס שוין נישט גאט טוישן די נאטור, ווייל מיר זענען נישט גענוג ערליך ווי די דור המדבר און קיין איין נס וואס איז פריש איז נישט באגלייבט אחוץ אז א הייליגע איד זאגט אז דאס איז מן השמים. סיי דער רמב"ם ...

נאטור-וויסנשאפטן

נאטור-וויסנשאפטן איז כולל די פעלדער פון וויסנשאַפֿט וואס באהאנדלען די וועלט, די געזעצן און אקציעס, סיי וואס וואקסט און סיי די נישט ארגאנישע וועלט. אויך ווערט מאטעמאטיק אריינגערעכנט אין די נאטור-וויסנשאפטן, כאטש זי באהאנדלט נישט די פיזישע וועלט, ווייל פיזיק איז שטארק געבונדן מיט מאטעמאטיק. אריינגערעכנט אין די נאטור-וויסנשאפטן זענען פאַרשידענע געביטן: כעמיע איז אַ פעלד וואָס שטודירט מאַטעריאַל, זיינע אייגנקייטן, און די רעאקציעס צווישן מאטעריאלן. אַסטראָנאָמיע איז אַ פעלד וואָס באהאנדלט וואס פאסירט אין הימל און דרויסן פון דעם אטמאספער פון דער וועלט. ביאָלאָגיע איז אַ פעלד וואָס שטודירט די לעב ...

נס

א נס איז א וואונדערליכע געשעעניש וואס מען קען נישט אויסרעכענען פון פאראויס לויטן געווענליכן נאטורליכן ווירשטשאפט אז אזוינס וועט פאסירן. עס זענען פארהאן צוויי סארט נסים. די ערשטע איז א איבערנאטורליכע געשעעניש וואס איז נישט מעגליך עס זאל פאסירן לויטן נאטור. נאכדעם זענען דא אזעלכע נסים וואס איז יא מעגליך לויטן נאטור, נאר געווענליך געשעט עס נישט און נארמאלערהייט וואלט זיך עס אנדערש אויסגעלאזט, "פונקט" איז געשען אזוי און אזוי, אנדערש ווי פאראויסגעשאצט. היינט געשעען בעיקר די נאטורליכע נסים און דאס איז וואס מען רופט היינט א נס. רעליגיעזע גלייבן אז דאס איז די האנט פון באשעפער צו פארדרייען די נאטור ...

קינד

א קינד איז א יונגער מענטש. מען רופט אזוי עמיצן וואס איז נאכנישט דערוואקסן און יונג אין יארן. אבער אפילו עמיצער וואס איז קליין-געבליבן מיטן שכל קען מען רופן: "געבליבן א קינד". קינד איז אויך דאס וואס ערפילט און דערגענצט דאס באדייט פון עלטערן. אן א קינד קען מען נישט ווערן קיין עלטערן; אויך דערוואקסענע מענטשן בלייבן אייביג קינדער פון זייערע עלטערן. לדוגמא "שלמה, 46 יאר אלט, איז א קינד פון דוד, 76 יאר אלט". א קינד, איידער ער הייבט אן צו גיין אין שולע, שפילט אין דער היים אדער מיט אנדערע קינדער מיט שפילכלעך. אויך יונגע קינדער ווען זיי קומען אהיים פון דער שולע שפילן זיי מיט שפילכלעך.

אטעיזם

אַטעיזם באשטימט די אָפּוועזנהייט פון גלויבונג אדער אַן אַבנעגאַציע פון דעם עקזיסטענץ פון אַ גאָט. אַנדעש זענען די וואָס זאגן אז זיי ווייסן נישט אויב סאיז פאראן א גאָט אדער נישט, וואָס הייסן אַגנאָסטיקן. אויך ווערן זיי גערופן אפיקורסים אדער מינים, דער נאמען אפיקורס שטאמט נאך א מענטש אן אטעיסט וואס האט געהייסן "אפיקורס". עס איז קיינמאל אין היסטאריע נישט געווען א גרויסע געמיינדע פין אטעיסטן, ווייל אייביג האבן רוב מענטשן געהאלטן אז דאס איז קעגן שכל, ווייל עס זענען געווען צופיל אומפארשטענדישן אין נאטור, און די בעסטע טעאריע איז געווען אז דאס איז די ווערק פון א גאָט. אבער מיט די פארשריט פון טעכנא ...

פיזיק

פֿיזיק, וויסן פון נאטור) איז די וויסנשאַפֿט וואס פארנעמט זיך מיט די נאטור באנעמונגען - מאטעריאל און קראפט. געוויינטלעך, ווערט זי באשריבן מיט מאטעמאטישע פארמולעס. דער ציל פון פיזיק איז אויפקלערן וויאזוי אביעקטן באוועגן זיך אין רוים און צייט און צו פארשטיין וויאזוי דער אוניווערס פירט זיך. אויך קען פיזיק זיין דעפינירט ווי "דער אפטייל פון וויסן וואס איז שייך צום סדר פון נאטור, אדער, אין אנדער ווערטער, צום רעגולערן נאכאנאנד פון געשעענישן". אסטראנאמיע, די עלטסטע וויסנשאפט, איז א טייל פון פיזיק. אין דער פארגאנגענהייט איז פיזיק געווען א טייל פון נאטור-פילאסאפיע, צוזאמען מיט אנדערע פעלדער פון וויסנ ...

                                     

ⓘ נאטור

 • נאטור איז די געזעצן פון די באשאפעניש און ווי אזוי די וועלט פיזיקע און מאטריאל, ארבייטן היינט צוטאגס. אומנאטורליך איז א סארט באגריף אדער געשעניש וואס
 • נאטור - וויסנשאפטן איז כולל די פעלדער פון וויסנשא פ ט וואס באהאנדלען די וועלט, די געזעצן און אקציעס, סיי וואס וואקסט און סיי די נישט ארגאנישע וועלט. אויך
 • װיסנשא פ ט איז די שטודיע און וויסן פון נאטור דעם אוניווערס און דעם מענטשלעכן קערפער דורך אן אנגענומענעם וועג פון לערנען. אין אלגעמיין האט וויסנשאפט צו
 • די באקאנטע מוזזאומען זענען דער חורבן אייראפע מוזעאום אין וואשינגטאן, די נאטור - היסטאריע מוזעאום אין ניו יארק און די גוגנהיים אינטערנאציאנאל מוזעאום אין
 • וואס איז נישט מעגליך עס זאל פאסירן לויטן נאטור נאכדעם זענען דא אזעלכע נסים וואס איז יא מעגליך לויטן נאטור נאר געווענליך געשעט עס נישט און נארמאלערהייט
 • געבוירן זיי, פון פרו ורבו. אידן נאכן חורבן אייראפע האבן מער קינדער ווי נאטור ערלויבט צו נעמען נקמה אין היטלער וואס האט געוואלט פארטיליגען אידן. זיי מחנך
 • נא טור געשיכטע פונעם תנ ך. דער מוזיי איז געגרינדעט געווארן אין 2014 דורך הרב נתן סליפקין. תנ כישער נאטור געשיכטע מוזיי אתר ZOO TORAH של מוזיאון הטבע התנ כי
 • געהאלטן אז דאס איז קעגן שכל, ווייל עס זענען געווען צופיל אומפארשטענדישן אין נאטור און די בעסטע טעאריע איז געווען אז דאס איז די ווערק פון א גא ט. אבער מיט
 • א רכעא לא גיע איז א װיסנשא פ ט װא ס בא הא נדלט די א נטװיקלונג פ ון דעם קולטור און נאטור פרומע זענע ןדערקעגן די ארכעאלאגן וואס גראבן אויף יידישע קברים ווייל דאס
 • אלטגריכיש: φυσική ἐπιστήμη, פיזיקע עפיסטעמע וויסן פון נאטור איז די וויסנשא פ ט וואס פארנעמט זיך מיט די נאטור באנעמונגען - מאטעריאל און קראפט. געוויינטלעך, ווערט
 • סדרות פון די וואך, וואס פארציילט געהיימעניסן וויאזוי די וועלט פירט זיך, די נאטור פון גאט, און וויאזוי ער האט באשאפן אלץ, שכר ועונש, גלות וגאולה, גן עדן
                                     

תנ"כישער מוזיי פון נאטור־געשיכטע

דער תנ"כישער מוזיי פון נאַטור־געשיכטע איז אַ קליינער מוזיי אין בית שמש, ישראל, געווידמעט צו דער נאַטור־געשיכטע פונעם תנ"ך. דער מוזיי איז געגרינדעט געווארן אין 2014 דורך הרב נתן סליפקין.

                                     

לוזשע

לוזשע איז אַ קלײנע זאַמלונג פֿון װאַסער װאָס קומט נאָך אַ רעגן אָדער פֿון אַ גרױסער אָזערע אָדער טײַך װאָס עקזיסטירט נאָך נישט און איז אַװעקגעגאַנגען. לוזשעס זענען זײער געװײנטלעך אין לעכער אױף װעגן, גאַסן און שאָסײען נאָך אַ רעגן אָדער פֿאַרפֿלאַנציונג.

                                     

מאנגראווע

מאַנגראָװע װאַלד איז אַ מין װאַלד װאָס װאַקסט אין הײסע, טראָפּישע סבֿיבֿות, אױפן ברעג ים. די מאַנגראָװע בײמער זײנען אַדאַפּטירט צו װאַקסן אין זײער שװערע באַדינגונגען: זײערע װאָרצלן שטײען אין זאַלץ-װאַסער כמעט די גאַנצע צײַט. אָבער מיט הילף פֿון פֿאַרשײדענע אַדאַפּטאַציִעס, װי זאַלץ-דריזן װאָס ברענגען דעם זאַלץ אַװעק פֿון די פֿלאַנצען, קאָנען די בײמער איבערלעבען. אין מאַנגראָװע-װעלדער עס זײַנען פֿאַראַן אַ סך חיות, װי צום בײַשפּיל פֿײגעלעך, קראַבן און שרצים.