ⓘ קאמפיוטעריי

יוניקאד

יוניקאד איז א קאמפיוטעריי אינדוסטריע סטאנדארד פאר איינקאדירן פאר קאמפיוטערס טעקסט געשריבן אין כמעט אלע פון דער וועלטס שריפט סיסטעמען. מהאט פארעפנטלעכט דעם סטאנדארד אין דעם בוך The Unicode Standard ; די לעצטע ווערסיע פון יוניקאד האט מער ווי 109.000 כאראקטערס אין 93 שריפטן.

פאבריקאציע

פֿאַבריקאַציע איז דער פּראָצעס פון פּראדוצירן א פּראָדוקט. דער פּראָצעס איז אַ וויכטיקער טייל פון דער עקאָנאָמיע. די קוואַליטעט פון דער פּראָדוקציע איז אָפהענגיק אין עטלעכע סיבות, אַזוי ווי קוואַליטעט פון די מענטשן וואָס באַשעפֿטיגן זיך מיט פֿאַבריקאַציע, די קוואַליטעט פון די רויע מאַטריאַלן, די קוואַליטעט פון די מיטלען פון פּראָדוקציע. די קוואַנטיטעט פון פּראָדוקציע ווענדט זיך אויף דער עקאנאמישער גלייכוואָג פון דעם מאַרק, ד"ה, דער פארזארג קעגן נאכפרעג און דאס מאַרגינאַלע ניצן קעגן די מאַרגינאַלע קאסטן.

דרוקער

היינט ווערט רוב דרוקעריי געמאכט מיט א לאזער, דאס טייטשט אז אנשטאט נעמען נאסע טינט און דאס אנשמירן אויפן פאפיר, נעמט מען שטויב טינט און מען ברענט דאס ארויף אויף די אנגעצייכנטע פלעצער, אבער עס איז א שטוינענדער פאקט אז די סארט לאזער דרוקעריי האט בכלל נישט דעם אויסקוק פון קיין ארגיניאלער שריפט, קעגן דעם אינק דזשעט, אדער אריגיאנלער פרינט.

זוכמאשין

א זוכמאַשין איז א דינסט אין דעם פעלד פון קאמפיוטעריי צו זוכן טעקעס און אינפֿארמאציע. בפרט ניצט מען א זוכמאשין צו טרעפֿן אינפארמאציע אויף דער אינטערנעץ, מען ניצט א זוכמאשין אויך צו זוכן א דאטן באהאלטער אויף איין ארט ווי למשל אלע דאטן אויף א געוויסן קאמפיוטער אדער א קאלעקציע פון שאלות ותשובות אדער אנדערע ספרי קודש אויף א סידי אדער אן אנדער סארט איינשפייכלערונג. די זוכמאשינען אויפן וועלטגעוועב ניצן ראבאטן צו שאפֿן אינדעקסן דורך וועמען מען קען גאנץ גיך אויסטרעפן די רעזולטאטן פון א זוך. היינט איז גוגל דער מערסט באקאנטער אינטערנעץ זוכמאשין, אויך איז דא יאהו. פון די אלטע זוכמאשינען איז פאראן Lyco ...

וואלונטיר

א וואלונטיר איז איינער וואס טוט עפעס א זאך פֿרייוויליג פֿֿאר א געמיינדע. בדרך כלל באקומט א וואלונטיר נישט קיין לוין פאר זיין ארבעט. דער צוועק פון דער ארבעט איז צו העלפן אנדערע. א משל פון וואלונטירן קען זיין טיילן עסן אין א בית התבשיל וואו מגיט עסן בחינם פאר ארעמעלייט, ענטפערן דעם טעלעפאן אין א ביורא פון א צדקה ארגאניזאציע, אדער העלפן מיט קאמפיוטעריי און אינפארמאציע טעכנאלאגיע אין א סאציאלער ארגאניזאציע.

אלגאריטם

אן אַלגאָריטם איז א ריי פֿון אנווייזונגען וואס שאפן א מעטאדישע פראצעס צו רעכענען עטלעכע ענדלעכע פונקציעס טריט ביי טריט אויף צו אויסלייזן פראבלעמען אין מאטעמאטיק, קאמפיוטעריי, לינגוויסטיק א.ד.ג. אלגאריטם איז גלייך ווי א לעקעך־רעצעפט וואס גיבט אונטעריכטן טריט ביי טריט. אן אלגאריטם מוז ענדיגן נאך א געוויסער צאל טריט און ארויסגעבן די געזוכטע רעזולטאט. יעדע קאמפיוטער פראגראם איז אן אלגאריטם וואס גיבט אונטעריכטן דער קאמפיוטער וואס צו פראצעסן. סאיז שווער צו פארמאליזירן גענוי וואס הייסט אן אלגאריטם. איינער פון די וואס האבן געארבעט אויף דעם פראבלעם איז געווען עלן טיורינג, וואס האט דערפינדן דעם באגר ...

                                     

ⓘ קאמפיוטעריי

 • קאמפיוטעריי איז די טעטיקייט פון באניצן און אנטוויקלען קאמפיוטער טעכנאלאגיע, קאמפיוטער הארטווארג און ווייכווארג. קאמפיוטעריי איז דער טייל פון אינפארמאציע
 • יוניקאד איז א קאמפיוטעריי אינדוסטריע סטאנדארד פאר איינקאדירן פאר קאמפיוטערס טעקסט געשריבן אין כמעט אלע פון דער וועלטס שריפט סיסטעמען. מ האט פארעפנטלעכט
 • אינפארמאציע טעכנאלאגיע זענען וועב טעכנאלאגיעס, ביאאינפארמאטיק, וואלקן קאמפיוטעריי און גלאבאלע אינפארמאציע סיסטעמען. אינפארמאציע סיסטעם דאטנבאזע אינפארמאציע
 • רויע מא טריא לן, די קווא ליטעט פון די מיטלען פון פ רא דוקציע מא שינען, קאמפיוטעריי אאז וו די קווא נטיטעט פון פ רא דוקציע ווענדט זיך אויף דער עקאנאמישער
 • אין קאמפיוטעריי איז א דרוקער א פעריפ עריש מיטל צו שאפן א פאפירנער עקזעמפלאר פון אן עלעקטראנישן דאקומענט. איז דאך זייער פשוט אזוי ווי מען שרייבט ווען אויף
 • א זוכמא שין איז א דינסט אין דעם פעלד פון קאמפיוטעריי צו זוכן טעקעס און אינפ ארמאציע. בפרט ניצט מען א זוכמאשין צו טרעפ ן אינפארמאציע אויף דער אינטערנעץ
 • ענטפערן דעם טעלעפאן אין א ביורא פון א צדקה ארגאניזאציע, אדער העלפן מיט קאמפיוטעריי און אינפארמאציע טעכנאלאגיע אין א סאציאלער ארגאניזאציע. וויקימעדיע קאמאנס
 • ענדלעכע פונקציעס טריט ביי טריט אויף צו אויסלייזן פראבלעמען אין מאטעמאטיק, קאמפיוטעריי לינגוויסטיק א.ד.ג. אלגאריטם איז גלייך ווי א לעקעך רעצעפט וואס גיבט אונטעריכטן
 • למשל עלעקטראנישע פאסט, אנליין שמועסן, דער וועלטס געוועב כולל וואלקן קאמפיוטעריי און טעקע טראנספערן. די מערסט באניצטע באדינונג אויף דער אינטערנעץ איז
 • פונעם שפיל. אויך איז ער באנוצט געווען אין דערציערישע אומגעגנטן, בפרט אין קאמפיוטעריי סיסטעמען ווייל מען קען בויען ווירטואלע קאמפיוטערס און הארטווארג געצייג
 • אבער אז מאטעמאטיק איז א צווייג פון לאגיק. פאליטיק וויסנשאפט מאטעמאטיק קאמפיוטעריי טעכנאלאגיע ביאלאגיע ביאלאגיע באטאניק עקאלאגיע פיזיאלאגיע פיזיק כעמיע
                                     

אפטישע אותיות דערקענונג

אָפּטישע אותיות־דערקענונג איז אַ מעכאַנישער פראָצעס דורך וועלכן אַ קאָמפיוטער פֿאַרוואַנדלט אַ בילד פֿון טעקסט צו טעקסט וואָס אַ קאָמפיוטער קען פֿאַרשטאַנען. מע ניצט אא"ד כּדי זוכן גרינג דורך דרוקזאַכן למשל. פֿאָרעמען און אַנדערע דאָקומענטן זענען אָפֿט געליינט דורך קאָמפיוטערס ניצנדיק אא"ד. אא"ד איז וויכטיק פֿאַר מאָדערנע ייִדיש אויפֿן וועב, ווײַל הײַנט זענען פֿאַראַן אַ סך ייִדישע אַלטע ביכער. דער ייִדישער ביכער־צענטער סקאַנדירט אַ סך פֿון זיי, און מען באַניצט אא"ד כּדי דיגיטאַליזירן זיי.

                                     

טאבעלע פון קלאוויאטור דורכוועגן

פאלגענד איז א רשימה פון געוויינטלעכע קלאוויאטור דורכוועגן וואס מען ניצט אין היינטיגע קאמפיוטער סיסטעמען: מיקראסאפט ווינדאס, מאקאס, KDE און GNOME. דורכוועגן וואס זענען נוהג אין רוב אפליקאציעס.